ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
  โครงการอบรมเตรียมความพร้อมการประเมินคุณภาพโดยต้นสังกัดและการพัฒนาระบบงานประดันคุณภาพโดยใช้เทคโนโลยีส 
  การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2558 
  การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
  การเตรียมความพร้อมการประเมินคุณภาพภายในอาชีวศึกษาจากหน่วยงานต้นสังกัด 
มีข้อมูลทั้งหมด  4  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/1

1